ING Thailand

ประกันอุบัติเหตุ PA

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident – PA)

 

ไอเอ็นจีประกันชีวิต นำเสนอแผนประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ให้ค่ารักษาพยาบาล และเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับท่านที่อายุ 1 ปีขึ้นไป จนถึง อายุ 60 ปี (ขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ท่านสามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับท่าน ซึ่งแต่ละแผนประกันภัยจะมีวงเงินเอาประกัน ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งยังมอบบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษในยามฉุกเฉิน จาก SOS ให้แก่ท่านด้วย >

 แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 1 (อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี)

ความคุ้มครอง PA800-1 PA1150-1 PA1650-1 PA2150-1 PA2650-1
เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตา 120,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 120,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 60,000 100,000 150,000 400,000 500,000
เงินจุนเจือต่อสัปดาห์
ค่ารักษาพยาบาล 10,000 20,000 30,000 50,000 60,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 60,000 100,000 150,000 200,000 250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษ
บัตร ING Care Card PA
บริการความช่วยเหลือพิเศษ SOS
         
เบี้ยประกัน (บาท/ปี) 800 1,150 1,650 2,150 2,650
อายุ 61 – 65 ปี * 940 1,350 1,950 2,550 3,150
อายุ 66 – 70 ปี * 1,150 1,650 2,400 3,150 3,900

*สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น

 แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 2 (อายุ 16 – 60 ปี )

ความคุ้มครอง PA800-2 PA1150-2 PA1650-2 PA2150-2 PA2650-2
เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตา 120,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 120,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 60,000 100,000 150,000 400,000 500,000
เงินจุนเจือต่อสัปดาห์
ค่ารักษาพยาบาล 5,000 10,000 20,000 40,000 50,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 60,000 100,000 150,000 200,000 250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษ
บัตร ING Care Card PA
บริการความช่วยเหลือพิเศษ SOS
         
เบี้ยประกัน (บาท/ปี) 800 1,150 1,650 2,150 2,650
อายุ 61 – 65 ปี * 940 1,350 1,950 2,550 3,150
อายุ 66 – 70 ปี * 1,150 1,650 2,400 3,150 3,900

*สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น

 แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 3 (อายุ 16 – 60 ปี )

ความคุ้มครอง PA800-3 PA1150-3 PA1650-3 PA2150-3 PA2650-3
เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตา 120,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 120,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 60,000 100,000 150,000 200,000 250,000
เงินจุนเจือต่อสัปดาห์
ค่ารักษาพยาบาล 3,000 8,000 16,000 20,000 25,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 60,000 100,000 150,000 200,000 250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษ
บัตร ING Care Card PA
บริการความช่วยเหลือพิเศษ SOS
         
เบี้ยประกัน (บาท/ปี) 800 1,150 1,650 2,150 2,650
อายุ 61 – 65 ปี * 940 1,350 1,950 2,550 3,150
อายุ 66 – 70 ปี * 1,150 1,650 2,400 3,150 3,900

*สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น

 แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 4 (อายุ 16 – 60 ปี )

ความคุ้มครอง PA800-4 PA1150-4 PA1650-4
เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตา 120,000 200,000 300,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 120,000 200,000 300,000
ฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 60,000 100,000 150,000
เงินจุนเจือต่อสัปดาห์
ค่ารักษาพยาบาล 2,000 5,000 10,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 60,000 100,000 150,000
สิทธิประโยชน์พิเศษ
บัตร ING Care Card PA
บริการความช่วยเหลือพิเศษ SOS
เบี้ยประกัน (บาท/ปี) 800 1,150 1,650
อายุ 61 – 65 ปี * 940 1,350 1,950
อายุ 66 – 70 ปี * 1,150 1,650 2,400

*สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น

 แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพพิเศษ

อาชีพ/ตำแหน่ง แผนความคุ้มครองที่สามารถเลือก
สำหรับตำรวจ/ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
ชั้นประทวน PA800-2 ถึง PA2150-2
ชั้นสัญญาบัตร (สูงสุดพันเอก) PA800-2 ถึง PA2650-2
ชั้นสัญญาบัตร (พลตรีขึ้นไป) PA800-2 ถึง PA8000-E
สำหรับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ พนักงานรับส่งเอกสาร
นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ PA800-1 ถึง PA2650-1
พนักงานรับส่งเอกสาร PA800-4 ถึง PA1150-4

 


สิทธิพิเศษ!! บริการความช่วยเหลือพิเศษ SOS

ได้รับความคุ้มครองทั่วโลก 24 ช.ม.โดยฮอตไลน์สายด่วนจาก SOS www.internationalsos.com

 

เอกสารนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น ข้อกำหนด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: